Kolster BV op internationaal pad

De wereld moderniseert, innoveert en visualiseert en wordt mede daardoor steeds meer aantrekkelijker voor Kolster BV. Internationaal gezien ziet Kolster BV groei in de wereldwijde sierteeltproductie en wil deze uitdagingen en kansen graag benutten. Nederland is niet voor niets de grootste speler in de wereldwijde omzet van bloemen en planten. Zowel per luchtvervoer als per zeecontainer worden Kolster’s  bloemen en planten verhandeld naar alle delen van de wereld.

Veredelingsprogramma’s, teeltkennis, innovatie en branding zorgen voor een wereldwijde sterke positie die Kolster BV graag wil behouden. Als specialist in snijproducten is Kolster BV in zo’n 80 landen actief.

Productie en afzet van snijproducten zijn al lang geen lokale of regionale aangelegenheid meer. Behalve de veredeling en de eerste opkweek van nieuwe soorten is de grote kweekproductie uitbesteed aan kwekers in binnen- en buitenland. Van daaruit vinden reeds eerder gedane en ook nieuwe vindingen hun weg naar elders, tot ver over de Nederlandse landsgrenzen heen. Van kwekerijen in de directe buurlanden tot in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en zelfs Zuid-Korea aan toe. Om de producten met kwekersrecht in binnen- en buitenland op een vertrouwde wijze weg te zetten, heeft Kolster BV in de loop der jaren een behoorlijk netwerk opgebouwd. Zo gaat uitgangsmateriaal voor snijproducten naar kwekerijen in landen als Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Deze gewassen onder kwekersrecht worden veelal via agentschappen bij kwekers ondergebracht. U kunt Kolster’s deskundige agentschappen vinden op deze web-site, onder land en naam. Deze agenten kunnen u met raad en daad bijstaan bij het zoeken naar de gewenste producten.