Prijspraatje

Feitelijk is het over het algemeen een goed jaar, bijna alle prijzen zijn beter dan die van verleden jaar en het jaar daarvoor, soms zelfs bij meer aanvoer.