Prijspraatje

Feitelijk is het over het algemeen een goed jaar, bijna alle prijzen zijn beter dan die van verleden jaar en het jaar daarvoor, soms zelfs bij meer aanvoer.

Rozenbottel

5,5 miljoen botteltakken (+830.000) gingen voor 38,3 cent weg (-0,9)

Kijken we naar de NL aanvoer dan werden er 3,9 miljoen (+470.000) stuks aangevoerd voor 33,4 cent (-2,7). Dit gewas steeg dus wel in aanvoer, maar niet in prijs.

Het is op zichzelf een wat onoverzichtelijk gewas door de verschillende teeltmethoden:

Minder aanvoer van (dure) 2 jarige takken doet de middenprijs dalen, evenals aanvoer van veel korte lengtes van leirozen. Wijzelf zien toch eigenlijk het meeste in de rozen die als struik elk jaar kunnen worden geoogst en hebben de veredeling hierin weer een grotere prioriteit gegeven.

Scabiosa

3,3 miljoenstelen brachten uit NL (+50.000) brachten 25,9 cent op (+5,6). De door ons (Danziger) geïntroduceerde Scoop serie gaf de middenprijs een leuke impuls.

Inclusief import waren er 6,4 miljoen stelen (+2 miljoen), de totaalopbrengst was 24,7 cent (+3,9)

Malus

333.000 Malus Red Sentinel (-30.000) deden 62,3 cent (-1,1)
42.500 Malus Evereste (+26.000): 75,5 cent (-0,5)
29.700 Malus overig (-18.000) ging voor 1,069 weg (-4,5)

Andere Malus (waaronder de Magical soorten) worden niet in de statistieken weergegeven, daar er slechts drie of minder aanvoerders zijn.

De Malus Magical Spirit is al zeer vroeg rijp en kan ver voor de andere soorten worden aangevoerd. Volgens de berichten van klanten brengt deze selectie goed op.

Hydrangea

Hoewel er uitbreiding was toch minder aanvoer: Het donkere jaar was daar debet aan: Licht maakt knoppen bij Hydrangea. Toch had uw schrijver niet echt een vermindering verwacht, deze doet zich eigenlijk alleen  nu in de herfst voor, hetgeen op zichzelf logisch is daar bij late oogst (snoeisoorten) de knoppen noch gevormd moeten worden in het voorjaar en de zomer en dat bij donker weer moeilijker is. Bij vroege oogst zijn de knoppen alreeds in nazomer en herfst van het jaar ervoor gevormd en is de productie dus eigenlijk al zeker. De strop wordt door de prijsvorming helemaal opgevangen, zelfs meer dan dat: De totaalopbrengst van hortensia op dit moment is ondanks een flinke aanvoerdaling 5 miljoen hoger. De cijfers:

34.613.000 stelen (- bijna 700.000) brachten 1,201 op, dit is maar liefst 17,1 cent meer dan verleden jaar op dezelfde datum. Vers bracht 1,168 (+13) op, Classic 1,303 (+29,8).

Uit tropische regio’s kwamen 676.500 stelen (-230.000), ze brachten ongeveer hetzelfde op als verleden jaar: 1,03.  Dit is wel beduidend beter dan aan de start van de import: toen was de importprijs 61,5 cent, de kwaliteit is gewoon verbeterd.

De daling van de import behoeft niet door minder productie te komen, maar eer wordt uiteraard vaak meer rechtsreeks naar de eindbestemmingen in de wereld verzonden.

Ilex

2.449.844 takken waren reeds op de markt (+ een kleine 400.000), ze brachten 56,6 cent op (+2,9).

De “Rode Bes” deed 55,6 (+3,5)

Golden Verboom 54,6 (-2,9)

Oudijks Orange 74 cent (-16,2)

Wintergold 95,1 (-9,8)

Oosterwijk 60,4 (+20,4)

Mag. Times 44,6 (-5,7)

Blue Prince 14,7 (-0,9)

Green Hedge 10,9 (+0,01)

Middenprijzen zeggen ook hier niet alles: Zo hadden wij verleden jaar allemaal meters van Wintergold en oogsten we dit jaar een eerste jaars jonge hoek met heel veel korte lengtes…..Zo’n drie kwart van de aanvoer is nog altijd onder de code “rode bes”.

Callicarpa

Ook een onoverzichtelijk gewas: Een groepscode is er niet, zodat bemiddeling en aanvoer van lengtematen die door slechts enkelen worden aangevoerd niet in de statistieken worden weergegeven.

De cijfers voor zover kenbaar:

87.910 takken (+4.000) deden 1,295. Grote lengtematen gaan boven de 2 euro.

Onze nieuwe soorten Magical Amethea en Magical Purple Giant zijn langzamerhand beschikbaar, maar worden nog niet geveild. Er is nog wat voorraad beschikbaar van Magical Lilac (vintage-kleur) en de nieuwe witte Magical Snowstar zal volgend jaar voor het eerst worden uitgeleverd.

Eryngium

Bijna 20 miljoen Eryngium (+1,8 miljoen) gingen voor exact dezelfde prijs weg: 31,2 cent. De Nederlandse aanvoer deed het supergoed met 50,7 cent (+12,6), er kwamen dik 1,3 miljoen stelen (-500.000).

Corylus

De aanvoer van de kronkelhazelaar was 1.289.924 stuks (-50.000), ze brachten 44,8 cent op (+7,6). Door aanvoer van eenjarige en tweejarige takken en veel niet te achterhalen bemiddeling ook hier een niet volledig beeld. Echt mooie 2 jarige takken komen (terecht) niet veel voor de klok.

Gypsophyla

Dik 63 miljoen takken (-5,5 miljoen) brachten 27,4 cent op (+2,3).

Ook hier veel betere prijzen uit Nederland: De NL aanvoer was 4,5 miljoen (-600.000) en bracht maar liefst 41,7 cent op (+8,2)!!!

Symphoricarpos

Een goed seizoen voor de sneeuwbes: 4.863.000 takken (-700.000) deden 23,8 cent (+3,9)

De oogst is nu wel zo’n beetje klaar, zoals reeds eerder geschreven komen er nog weer diverse nieuwe Magicals aan in het late segment, waarbij met Magical Purple de kerst zelfs gehaald kan worden…

Pioenen

Er is tegenwoordig ook zeer lang late aanvoer uit Nederland mede ook door “ULO bewaring” (zonder zuurstof).

De aanvoer vanuit Nederland vanaf week 25 tot nu was 9,7 miljoen stelen (-14 miljoen)

Ze brachten 68,3 cent op (+33,1).

In 2015 was er plots een enorme stijging van de late aanvoer (waarom is uw schrijver niet echt bekend). De late aanvoer van 2014 was met 7,3 miljoen stuks meer in evenwicht met de aanvoer van dit jaar 2016.

Late herfst import was duur (zo merkten we ook bij aankoop voor de IFTF en Flora Holland beurzen): De middenprijs was 1,799 (+1,269).

De aanvoer was 804.500 stuks (-3,5 miljoen). Ook hier was er een enorme piek in de aanvoer in 2015 (met een slechte prijsvorming tot gevolg) en zijn de verhoudingen met 2014 (bijna 750.000 stuks) veel meer in evenwicht…

Cornus

638.500 Cornus takken (+137.500) deden 11,3 cent (-3,1).

Sibirica (450.000 takken) deed 10,6 cent (-2,6), de aanvoer steeg met ruim 150.000 stuks.

Flaviramea (105.000 tak) deed 15,3 cent (-3,1), de aanvoer daalde met 50.000 stuks.

Kesselringii (8.5000 tak) deed 10,4 cent (+0,4), de aanvoer steeg met 25.000 stuks.

Skimmia (bos)

Ruim 550.000 bosjes (+77.500) brachten 1,797 op (+8,3 cent)

417.500 Rubella/Rubinetta 1,713 (+82.500) gingen voor 1,713 weg (+4,7)

90.600 Kew Green (+5.000) : 2,126 (+23,9)

40.000 Snowwhite (+12.000): 1,993 (+24,8)

De rest wordt door minder dan 3 aanvoerders aangevoerd, dus geen weergave.