Privacyverklaring

 1. Kolster BV, gevestigd aan Rijneveld 122 A, 2771 XR Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 1. Persoonsgegevens van klanten c.q. bezoekers die wij verzamelen en verwerken :

Kolster BV vindt privacy erg belangrijk en respecteren wij ten zeerste. Wij gaan derhalve zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die ons ter beschikking staan. Gegevens van klanten, bezoekers (van onze website) en anderen zullen wij vertrouwelijk behandelen. Wij nemen daarbij de Algemene verordening gegevensbescherming in acht.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken :

Kolster BV verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten c.q. je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Tenzij expliciet overeengekomen of op grond van wettelijke verplichtingen zullen persoonsgegevens nimmer met derden worden gedeeld.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 1. Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag  wij persoonsgegevens verwerken :

Kolster BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je  de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Kolster BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Kolster BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke basis voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is alleen toegestaan uit de van u verkregen toestemming, een wettelijke grondslag of die kan voortvloeien uit de uitvoering en of naleving van een met u afgesloten overeenkomst.

 1. Beveiliging

Kolster BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden daar toegang toe krijgen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen die zorgen voor een passend beveiligingsniveau. In het licht daarvan hebben wij zorggedragen voor beveiliging van onze website, onze IT-systemen en de fysieke ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen, terwijl alleen geautoriseerd personeel uw persoonsgegevens kan inzien.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Kolster BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een nieuwsbrief is dit tot u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Indien u heeft aangegeven dat u (toekomstige) informatie van ons wenst te blijven ontvangen, zullen wij gegevens voor uitsluitend dat doel in ons systeem houden.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden :

Kolster BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Kolster BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kolster BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat er bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om der website goed te laten werken. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies

die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting : https://veilinginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kolster BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kolster BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Waar kunt u terecht voor meer informatie :

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met privacy of een klacht heeft met betrekking tot privacy, kunt u contact opnemen met Kolster BV.

Contactgegevens:
A.W. Nolet is de functionaris Gegevensbescherming van Kolster BV.

Hij is te bereiken via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kolster BV

Rijneveld 122 A

2771 XR BOSKOOP

https://www.kolster.nl